HS Medical

W roku 2016 firma KAR-MED Karol Wojtczak prowadziła szkolenia, doradztwo oraz montaż defibrylatorów AED Samaritan PAD na zlecenie HS Medical Poland.
Szkolenia obejmowały tematykę zatrzymania krążenia, całego procesu ratowniczego, obsługi urządzenia AED i resystutacji oraz trening praktyczny, a więc reanimację i defibrylację na fantomach.
Wysoko oceniamy sposób wykonania zleconych usług przez firmę KAR-MED Karol Wojtczak.

Dodaj komentarz