TAURUS OCHRONA Group Sp. z o.o.

Zabezpieczenie medyczne imprezy powierzone pfirmie KARMED zostało zrealizowane w sposób profesjonalny i godny poleceniu. Personel medyczny wyżej wymienionej firmy to osoby w pełni kompetentne posiadające doświadczenie w ratowaniu zdrowia i życia ludzkiego. Na wyróżnienie zasługuje fakt, że zespół zabezpieczający posiadał kompletnie wyposażoną karetkę co wpływało pozytywnie na poczucie bezpieczeństwa w trakcie trwania imprezy.
TAURUS OCHRONA Group Sp. z o.o.http://www.taurus-ochrona.pl

Dodaj komentarz