• Strona główna
  • Wpis do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą

Wpis do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą

Niezmiernie miło nam poinformować wszystkich naszych współpracowników, Klientów oraz kibicujących nam przyjaciół, że Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej RATUJ Ratownictwo Medyczne, Zabezpieczenia Medyczne, Transport Medyczny wpisany został na listę podmiotów wykonujących działalność leczniczą pod numerem księgi rejestrowej: 000000191972.

Wpis w rejestrze

Motywuje to nas do jeszcze większego zapału, zwiększania i tak już wysokich standardów obsługi i pracy oraz poprawiania satysfakcji Klienta z oferowanych usług.

Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą