Wydział Sportu i Turystyki w Urzędu Miasta Torunia

Wydział Sportu i Turystyki w Urzędu Miasta Torunia potwierdza, że NZOZ „RATUJ” RATOWNICTWO, ZABEZPIECZENIA I TRANSPORT MEDYCZNY zapewniał opiekę medyczną podczas pikniku sportowego dla mieszkańców Torunia…
NZOZ „RATUJ” oprócz zapewnienia profesjonalnej opieki medycznej organizował również pokazy ratownictwa medycznego, a także zapoznawał mieszkańców Torunia z zasadami udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Wydział Sportu i Turystyki w Urzędu Miasta Torunia – http://www.torun.pl/pl/wydzial-sportu-i-turystyki-umt

Pliki

Dodaj komentarz